Įžymūs žmonės

Zmones

Stanislovas Moravskis

(1802.07.22 - 1853.10.06)

 

Palaidotas Nemajūnų kapinių koplyčioje. Čia įrengta memorialinė ekspozicija. Taip pat eksponuojami senųjų kryždirbių darbai.

Rašytojas memuaristras, 1823m.baigęs Vilniaus universitetą gavo medicinos daktaro laipsnį.  

1827-1837 m. dirbo Peterburge.

Vėliau iki mirties gyveno savo dvare Jundeliškėse (Ustronėje), rašė atsiminimus, satyros kūrinėlius, Lietuvos šlėktų gyvenimo papročių vaizdelius. 

Kaip rašytojas memuaristas pagarsėjo XX a., išleidus jo svarbiausius kūrinius lenkų kalba: „Keletas mano jaunystės metų Vilniuje 1885-1825“. Išleista 1924 m., antrasis leidimas 1959 m. „Broleliai šlėktos (1802 -1850)“, išleista 1930 m. Aprašė valstiečių apeigas bei dainas „Panemunės valstiečių, gyvenančių tarp Merkinės ir Kauno, vestuvės ir dainos“. Istorinio  – geografinio pobūdžio aprašas „Nuo Merkinės iki Kauno“.

Kas ta šalis?

Kas ta šalis, kur ąžuolynai auga,
Kur gegužė supusto dar pusnis
Tik liepą čia pavasario sulauki;
Kas ta šalis?

 

Kas ta šalis, kur Ievų, tų kokečių,
Dalijamas mums rojaus obuolys,
Glėbin kur meilės lengvabūdės kviečia;
Kas ta šalis?

 

Kas ta šalis, kur už parankės vaikšto
Tarsi dvyniai – banditas ir kvailys,
Parduotų tėvą! Jei kas pirktų, aišku…
Kas ta šalis?

 

Kas ta šalis, kur privalu liežuvį
Tvirtai laikyt ir užsikišt ausis,
Neišsiduot,  kas sieloj, nes pražuvęs;
Kas ta šalis?

 

Kas ta šalis, kur šlėktos lyg magnatai
Išdidūs gimsta, nors namuos arklys
Skurdus ir vyžos minko purvą metais;
Kas ta šalis?

 

Kas ta šalis, kur padermė žydelių
Krikščionį pjauna ir dejuoja vis:
„Ai, vai! Apgaule ji apskėtus šalį“;
Kas ta šalis?

 

Kas ta šalis, kurioj delnai teisėjo
Taip niežti, kad vis kišk kitaip atims
Avis ir jaučius, arklius  atbildėjęs;
Kas ta šalis?

 

Kas ta šalis, kur perrėkdams varpelį
„Duok kyšį, duok!- asesorius užklyks, –
sukaustyt grandine juk mano valioj!“
Kas ta šalis?

 

Kas ta šalis, kur protėviai taurieji
Ne kryžių garbino – tik miškelius,
Tačiau šlovė ir garsas juos lydėjo;
Kas ta šalis?

 

Kas ta šalis, kur ant kalvos nūn kryžius,
O sieloj  pragaras – ne spindesys,
Savivalė kur, kortos, bylos, kyšiai;
Kas ta šalis?

 

Tu nežinai? Staiga visai aptemo
Tau akys? Betgi pagaliau išvysk!
-Žinau! Žinau ją! Tai lietuvių žemė;
Mana šalis!

Stanislovas Moravskis, 1849 metų spalio 12 diena.

 

Elijošius Nonevičius

(1863.08.18 – 1931.07.04)

 

Palaidotas Nemajūnų kapinėse. 

Veterinarijos gydytojas, anatomas. 1888 m. baigė Tartu institutą. Veterinarijos magistras (1889 m.) Už revoliucinę veiklą buvo suimtas, kalėjo Peterburge, Petropavlovsko tvirtovėje., vėliau išsiųstas i Kaukazą kovoti su kiaulių maru. 1892 m. kalėjo Vilniuje, Lukiškių kalėjime. Po to dirbo veterinarijos gydytoju Vilniuje, nuo 1904 m. Odesoje, Maskvoje.

1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.

1918 m. grįžęs į Lietuvą dirbo Vilniuje, vėliau Kaune. Suorganizavo Veterinarijos departamentą ( buvo jo direktoriumi), karo vet. bakteriologinį kabinetą. 1923-1929 m. buvo Kauno universiteto veterinarinės patologijos anatomijos katedros vedėjas, ordinarinis profesorius. Sukūrė serumą arklių įnosėms gydyti; paskelbė straipsnių apie gyvulių ligas ir gydymą.

 

Dalia Urnevičiūtė

(1932.02.02 - 2002.05.19)

 

Poetė. Abu tėvai – mokytojai dirbo Nemajūnų pradinėje mokykloje. Savo kūryboje ji aprašo vaikystėje matytą Nemuną, šalia namų ošusį pušyną. 


Nemunas atves

Mano tėviškę rasi be kelio,
Tave Nemunas senas atves,
Visas pulkas lieknučių pušelių 
Bėgs krantu pasitikti tavęs.
 
Pasitiks, palydės, - nepaklysi,
Lubinai kaip dangus mėlynuos...
Vakarais neužmigsi – klausysi
Mūsų kaimo gražiausios dainos.
 
Čia kalnai akmenėliais nusėti,
Bičių dūzgesiu grikiai žydės...
Kaip tavęs nedainuot, nemylėti,
Kaip tavęs nepriglaust prie širdies.
 
Mano tėviškę rasi be kelio – 
Tave Nemunas senas atves...
Visas pulkas lieknučių pušelių
Bėgs krantu pasitikti tavęs.

#gkSocialAPI {display:none;}