Susisiekite

Nemajūnų bendruomenė dalyvavo Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos renginiuose

Birštone Vasario 16-osios – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos renginiai prasidėjo vasario

16-osios rytą Šv. mišiomis. Po jų J. Basanavičiaus aikštėje buvo iškilmingai pakelta valstybės

vėliava, sugiedotas Lietuvos himnas. Renginyje, pasipuošę tautiniais rūbais, dalyvavo ir Nemajūnų

bendruomenės santalkos nariai.

 

Vasario 16-osios popietę Birštono kultūros centre jau keturioliktąjį kartą vyko tradicinis

iškilmingas renginys – Birštono savivaldybei labiausiai nusipelniusių, iškilių žmonių apdovanojimo

ceremonija. Trečiąjį kartą šie iškilūs apdovanojimai buvo įteikti ir Nemajūnų bendruomenės

santalkos nariams: 2014 metų apdovanojimas už liaudies tradicijų puoselėjimą ir kūrybingumą buvo

įteiktas bendruomenės narei Onai Valerijai Grybauskienei, 2015 metų - už aktyvią bendruomeninę

veiklą, kūrybiškumą, meilę Nemajūnų kraštui – Irenai Joanai Šliaužienei, 2016 metų - už aktyvią

bendruomeninę veiklą, meilę Nemajūnų kraštui ir jo žmonėms - Vidai ir Romualdui Žukauskams.

Džiaugiamės prisidėdami prie savo bendruomenės gerbūvio kūrimo, aktyviu bendruomenės

narių dalyvavimu įvairiuose renginiuose.

2017 m. vasaris

#gkSocialAPI {display:none;}