Apie bendruomenę

Nemajūnų bendruomenės santalka  įregistruota  2003 m. gruodžio 22 d. Birštono seniūnijoje Bučiūnų kaime. Šiuo metu bendruomenė vienija 91 narį ir atstovauja 514 žmonių, gyvenančių Birštono savivaldybės Babronių, Bučiūnų, Būdų, Dimšiškių, Geležūnų, Nečiūnų, Nemajūnų, Žvirgždėnų, Paverknių kaimuose, interesus.

Aktyviausi bendruomenės nariai įsijungė į kultūrinę veiklą – įkūrė ansamblį su kaimo kapela, kuriai vadovauja Romualdas Žukauskas. Saviveiklinis kolektyvas aktyviai dalyvauja bendruomenės renginiuose, šventėse, pasipuošę tautiniais kostiumais - Šv. Petro ir Povilo atlaiduose bei po jų vykstančioje agapėje. Kolektyvas kviečiamas į įvairius Birštono miesto renginius, kaimynines bendruomenes. Dažni svečiai esame Prienų globos namuose. Su koncertine programa lankėmės Alytaus, Kaišiadorių ir Prienų rajonuose.

Nemajūnų bendruomenės santalka organizuoja įvairius renginius: šventes, išvykas, aplinkos tvarkymo talkas, skatindama gyventojus nebūti abejingais mūsų krašto grožiui. Organizuojamos pažintinės kelionės po Lietuvą, supažindinant su atskirais regionais, jų tradicijomis, papročiais. Kiekvienais metais aplankome Lietuvos pajūrį.

Pavasarį kovo 8- osios proga sukviečiame moteris į popietę „Tik moterims“.

Pati gausiausia, švenčiama nuo pat pirmųjų įsikūrimo metų, bendruomenės šventė - Sekminės. Pradėję Šv. mišiomis Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, prisimindami senus Sekminių papročius bei tradicijas ją tęsiame Nemajūnų dienos centre.

Siekiant stiprinti norą rūpintis savo sveikata, gyventi be žalingų įpročių surengėme sporto šventę Birštono savivaldybės bendruomenių nariams. Tikimės, jog tai taps tradicija.

Spalio mėnuo yra skirtas pagyvenusiems žmonėms, todėl rudenėjant, bendradarbiaudami su Nemajūnų dienos centro darbuotojais, tradiciškai pagerbiame krašto senjorus, pakviesdami į jiems skirtą popietę.

Ilgėjant rudens vakarams sukviečiame aplinkines bendruomenes į romansų vakarą “Rožė ta…”

Kalėdiniu laikotarpiu organizuojame vaikų ir suaugusiųjų susitikimus su Kalėdų seneliu.

Bendruomenės žmonės yra aktyvūs. Dalyvaudami projektinėje veikloje mokėsi kompiuterinio raštingumo, įsigijo muzikos instrumentų, tautinius kostiumus. 2014 m. įvykdžius projektą „Amatų centro įkūrimas“, naujose patalpose atsivėrė ir naujos galimybės veiklai. Jau įgijo pagreitį edukacinė programa „Dzūkiškos bandos“, kurios dėka gaunamos lėšos skiriamos bendruomenės veiklai ir Amatų centro pastato išlaikymui. Kepimo proceso stebėti, mokytis, ir skanauti važiuoja grupės ne tik iš Lietuvos. Su Dzūkijos etnografiniu paveldu susipažino Amerikos, Indų, Lenkų, Vokiečių, Švedų, Latvių tautybių piliečiai.Tvarkoma amatų centro teritorija. Įkurtame amatų centre laisvalaikiu bendruomenės moterys lieja žvakes, kuria suvenyrus iš molio, gamina papuošalus.

Siekiant stiprinti bendruomeninę veiklą, šiais metais bendruomenė įsijungė į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programą “Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra”, vykdydama projektą ,,Kad neužgestų kaimo židinys‘‘ (tęstinis pavadinimas). Gautas finansavimas leido bendruomeninį gyvenimą paįvairinti naujomis veiklos formomis, į jas įtraukti atskirtį patiriančius gyventojus. Dalyvauta edukacinėse išvykose, populiarintos vietos tradicijos ir amatai, organizuoti kartų bendradarbiavimą ir savanorystę skatinantys renginiai, sustiprinta bendruomenės materialinė bazė.

Savo veiklą esame pristatę Lietuvos Prezidentei, kuri buvo atvykusi į mūsų bendruomenę. Buvome pakviesti į verslių bendruomenių konferenciją Anykščiuose, dalyvavome „Litexpo“ parodų ir kongresų rūmuose vykusioje pirmojoje tarptautinėje vietos bendruomenių mugėje, skirtoje Vietos bendruomenių metams.

Įgyvendinami prasmingi darbai apjungia ir suburia bendraminčius sėkmingai šildytis prie 2003 m. įkurto Nemajūnų bendruomenės santalkos židinio.

#gkSocialAPI {display:none;}