Valdyba

BENDRUOMENĖS VALDYBA

Irena Joana Šliaužienė – pirmininkė

Aldona Bunevičienė – pavaduotoja

Vida Žukauskienė – iždininkė

Eitmyra Grybauskienė – sekretorė

Angelė Kederienė – narė

Aušra Šliaužienė – narė


REVIZIJOS KOMISIJA

Gražina Bunevičiūtė

Jūratė Leščinskienė

Jūratė Rupeikienė


BENDRUOMENĖS PIRMININKAI

Gražina Bunevičiūtė – 2003 – 2008 m.

Julija Stankevičienė – 2008 – 2010 m.

Angelė Kederienė - 2010 – 2017 m.

Irena Joana Šliaužienė – 2017 m.


 

#gkSocialAPI {display:none;}